Cele mai cumpărate

Termeni și Condiții
Giveaway iNOW GSM
Regulamentul Oficial al concursului
“Giveaway iNOWGSM”

1: Organizatorul concursului
1.1. Concursul “Giveaway iNOW GSM” este organizat de SC INOW SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Maltopol, Nr. 21, Sector 1, Certificat de Înregistrare la Registrul Comerţului J40/2405/2015, Cod Fiscal 34168239, denumit în continuare Organizator.
1.2. Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

2: Locul și data desfășurării concursului
Concursul “ Giveaway iNOW GSM” se va desfășura din data 22.02.2018 până la data 28.02.2018, pe pagina de Facebook iNowGSM.ro. Regulamentul oficial precum şi mecanismul campaniei pot fi consultate în pagina https://www.inowgsm.ro/continut/24-giveaway-februarie-martie.

3: Mecanismul concursului
3.1. Acest Giveaway va fi promovat pe reţelele de socializare. Utilizatorii se pot înscrie în concurs începând cu data de 22.02.2018.
3.2. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie:
- Să deţina un cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com.
- Să dea like paginii de Facebook iNowGSM.ro
- Să dea like postării concursului
- Să lase un comentariu la postare
3.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a participanţilor ce nu respectă cerinţele concursului.
3.4. O persoana poate intra în concurs o singură dată.
3.5. Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament.
3.6. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

4: Premiile concursului
Premiile acestui concurs constau în:

Perioada

Premiul

22.02.2018 - 28.02.2018

 Casti iPhone 7/8/X 
5: Desemnarea câștigătorului
 
Câştigătorii concursului vor fi aleși cu ajutorul site-ului random.org urmând ca rezultatele extragerii să se publice pe pagina de Facebook iNowGSM.ro în aceeași zi.

6: Notificarea și predarea premiului
6.1. Câstigătorilor concursului li se vor aduce la cunoștință rezultatul concursului pe pagina de Facebook iNowGSM.ro, precum şi printr-un mesaj privat care va fi trimis persoanelor desemnate drept caștigători.
6.2. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.
6.3. Câștigătorul va intra personal în posesia premiului după cel mult 3 luni de la anunțarea acestuia, astfel: câștigătorul va primi premiul prin poștă /curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Premiul va fi expediat prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

7: Drepturi și condițiile de participare
7.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea.
7.2. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora.
7.3. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.
7.4. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

8: Protecția datelor personale
8.1. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
8.2. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorilor și, ulterior pentru comunicări despre activitatea sa. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului.

9: Drepturi de autor
Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

10: Încetarea concursului
10.1. Prezentul Concurs va înceta de drept după încheierea perioadei de desfășurare a concursului meționată în paragraful 2 al prezentului Regulament.
10.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Concursului anterior datei respective, exclusiv în cazul în care, din motive obiective sau independente de voința și controlul Organizatorului, continuarea Concursului nu ar mai fi posibilă.

11: Regulamentul concursului
Regulamentul Concursului este disponibil aici, și poate fi accesat facand click aici. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

12: Taxe și impozite aferente
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat precum şi contribuţiile sociale aferente venitului obţinut de către câştigător, în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natura fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

13: Litigii
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

14: Alte prevederi
Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, numele și prenumele, numărul de telefon și/sau adresa de mail.